Archiwizacja danych

Dane komputerowe należy odpowiednio chronić i zabezpieczać. Archiwizacja danych to proces łatwiejszy niż odtwarzanie danych. Jednym ze sposobów ochrony danych jest wykonywana przez nas archiwizacja oraz sporządzanie kopii bezpieczeństwa informacji kluczowych dla firm. Archiwizacja danych, sporządzanie kopii zapasowych to nie tylko wygoda, ale również oszczędność czasu i pieniędzy. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii zapewniamy większe bezpieczeństwo danych Twojej firmy.
Zapewniamy archiwizację danych księgowych zgodnie z Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz.U. 19 listopada 1994 r. Dz.U. z 1994r. Nr 121 poz. 591 art. 13 p. 6 „Księgi rachunkowe należy wydrukować nie później niż na koniec roku obrotowego. Za równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na informatyczny nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji, przez czas nie krótszy od wymaganego dla przechowywania ksiąg rachunkowych.”