Systemy rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu

Oferujemy systemy przeznaczone do kontroli dostępu do pomieszczeń i rejestracji czasu pracy pracowników w małych, średnich i dużych firmach. Minimalny system to pojedynczy kontroler pełniący funkcję kontroli dostępu bądź rejestracji czasu pracy podłączony do pojedynczego komputera. Natomiast, dzięki możliwości dołączania urządzeń do wielu komputerów i wykorzystaniu w komunikacji internetu, maksymalne możliwości systemu są praktycznie nieograniczone.
Identyfikatorami w systemie są transpondery (identyfikatory) wykonane w postaci kart plastikowych lub breloczków, które wystarczy zbliżyć do czytnika w celu identyfikacji. Dzięki temu system jest niezawodny, trwały i wygodny w użyciu.

 • systemy kontroli dostępu oparte o karty zbliżeniowe
  • kontrola dostępu do pomieszczeń na podstawie uprawnień przypisanych do karty pracownika,
  • rejestracja zdarzeń dostępu do pomieszczeń chronionych,
 • systemy kontroli czasu pracy oparte o karty zbliżeniowe
  • kontrola czasu pracy z uwzględnieniem specyficznych dla danego pracodawcy harmonogramów czasu pracy,
  • rejestracja urlopów, zwolnień lekarskich,
  • zbieranie i przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny.

Główne atuty to:

 • zwiększenie dyscypliny wśród pracowników,
 • usprawnienie pracy działu kadr,
 • wspomaganie zarządzania pracownikami dzięki szybkiemu dostępowi do list obecności i raportów czasu pracy,
 • możliwość współpracy z programami kadrowo-płacowymi.