Usługi informatyczne

Jedną z form działania naszej firmy jest świadczenie obsługi technicznej w oparciu o stałe umowy serwisowe. Taka forma współpracy cieszy się rosnącym zainteresowaniem, gdyż gwarantuje obniżenie kosztów eksploatacji systemu informatycznego oraz pozwala na planowanie wydatków związanych z informatyką przy zwiększeniu bezpieczeństwa pracy. Umowa serwisowa określa zakres świadczonych usług i maksymalny czas reakcji w razie wystąpienia problemu. W ramach usługi opieki serwisowej opiekujący się Państwa firmą pracownik udziela dodatkowo wszelkich porad telefonicznych. Korzystanie z gorącej linii ma istotne znaczenie w przypadku wystąpienia drobnych problemów technicznych – podczas takiej rozmowy serwisant może połączyć się zdalnie z Państwa komputerem, zdiagnozować i usunąć przyczynę problemu.

Zawarcie stałej umowy serwisowej oznacza dla Państwa:

 • gwarantowaną szybkość reakcji serwisu w przypadku awarii,
 • okresowy przegląd, kontrole i gruntowna konserwacje sprzętu, oprogramowania i sieci z częstotliwością określoną w umowie,
 • aktualizacje oprogramowania wg zaleceń producenta,
 • stałą opiekę nad bezpieczeństwem danych,
 • okresowa archiwizacje danych,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji serwisowej sprzętu,
 • stała pomoc przez telefon,
 • bieżące raporty stanu technicznego sprzętu i informacje dotyczące koniecznych modyfikacji,
 • pomoc i konsultacje w projektowaniu planów rozwoju systemu informatycznego Państwa firmy.

Wybór jednego z proponowanych przez nas pakietów opieki serwisowej pozwoli skoncentrować się na właściwej działalności Państwa firmy, a wszystkie obowiązki związane z utrzymaniem systemu informatycznego pozostawić nam.

PAKIETY MIESIĘCZNE (ceny netto)
LICZBA GODZIN W PAKIECIE MAKSYMALNY CZAS REAKCJI CENA GODZINY PONAD PAKIET
PAKIET BASIC – 140 ZŁ
2 12-24 GODZIN 70 ZŁ 
PAKIET STANDARD – 280 ZŁ
4 + 1 12-24 GODZIN 65 ZŁ
PAKIET PREMIUM – 400 ZŁ
6 + 1 6-12 GODZIN 60 ZŁ

Powyższe pakiety nie zawierają kosztów dojazdu. Nie obejmują obsługi w dni wolne od pracy, święta oraz godziny nocne, jednakże może to zostać rozszerzone aneksem do umowy.
W przypadku gdy, nie odpowiada Państwu żaden z przedstawionych w ofercie pakietów prosimy skontaktować się z nami, opisać swoje potrzeby i wymagania, a my dostosujemy ofertę do indywidualnych potrzeb.

KROK PO KROKU
Wkrótce po podpisaniu z nami umowy serwisowej dokonamy w Państwa firmie:

 • inwentaryzacji istniejącego sprzętu i oprogramowania,
 • oceny legalności posiadanych licencji,
 • likwidacji usterek i awarii napotkanych w momencie przejęcia opieki nad Państwa firmą,
 • przedstawimy informacje o zasobach sprzętowych i programowych oraz o ewentualnych brakach i propozycjach ich uzupełnienia.

Po przeprowadzeniu powyższych czynności zaproponujemy Państwu przeprowadzanie okresowej archiwizacji danych, aby ograniczyć do minimum straty wyrządzone przez ewentualne uszkodzenie nośników danych.
Podczas pracy z systemem komputerowym przestrzegamy restrykcji dotyczących bezpieczeństwa i poufności danych naszych Klientów.