Polityka Prywatności i plików cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies na www.infobemar.pl

Administratorem serwisu i danych osobowych jest Infobemar Marcin Ganczarek ul. Lecha 10/1 62-200 Gniezno, właściciel www.infobemar.pl.
Jeśli chcesz się skontaktować w sprawie poniższej polityki prywatności to napisz na adres e-mail: biuro@infobemar.pl

Definicje
1. Administrator – Infobemar Marcin Ganczarek.

2. Cookies – to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym internauty w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona ta może w ten sposób zapamiętać na dłużej czynności i preferencje internauty (takie jak język, rozmiar czcionki i inne opcje). Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

3. Serwis – oznacza stronę internetową działającą w domenie www.infobemar.pl.

4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

5. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.

I. Dane osobowe
1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi korzystając z serwisu. Dane te przekazuje zawsze dobrowolnie, są one jednak konieczne, aby zrealizować konkretny cel:

  • zbierania danych statystycznych o jego aktywności m.in. skąd użytkownik przyszedł do serwis, jak długo przeglądał treści, na jakiej podstronie zakończył swoją wizytę itp.

2. Administratorem danych jest Infobemar Marcin Ganczarek ul. Lecha 10/1 62-200 Gniezno, właściciel www.infobemar.pl.

3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dostęp do danych jest chroniony unikalnym hasłem i loginem Administratora.

4. Użytkownik ma prawo do:

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Prawa te może realizować kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@infobemar.pl

II. Powierzenie przetwarzania danych
Dane osobowe są gromadzone zgodnie z zasadą privacy by default (minimalizacji danych potrzebnych do wypełnienia celu przetwarzania) i przekazywane jedynie do:

Google (wykorzystane narzędzie to Google Analytics)- w celu analizy statystyk strony. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach. Dane o użytkownikach i zdarzeniach są anonimowe i przechowywane prze 26 miesięcy, a następnie usuwane z serwerów firmy Google. Czas ten jest liczony od ostatniej interakcji użytkownika z Serwisem, przy każdej interakcji jest naliczany od początku. Możesz przeczytać o tym, jak Google zabezpiecza te dane: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Dane nie są sprzedawane i udostępniane żadnym innym podmiotom trzecim. Jedynym wyjątkiem są wymieniony powyżej podmiot, które świadczy usługi umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
1. Administrator wykorzystuje Cookies w celu zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA])

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.